קול קורא לשת”פ בין מועצות ועיריות מקומיות לבין חברת צ’ק בוקס לטובת חיזוק העסקים הקטנים בעיר