הלוואה בערבות המדינה בעקבות מלחמת ״חרבות ברזל״


הקרן נפתחה לרישום!

בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל׳ נפתחה קרן חדשה הייעודית לעסקים שנפגעו בעקבות הלחימה

  לבדיקת זכאות והגשת העסק השאירו פרטים

  שם מלא*

  טלפון*

  דוא״ל*

  מצב חשבון בנק

  מחזור מכירות שנתי

  סכום הלואה המבוקש

  שליחת הפרטים מהווה אישור תקנון האתר

  הלוואה בערבות המדינה חרבות ברזל – תנאים וקריטריונים

  עוסקים פטורים, עסקים קטנים, בינוניים וגדולים בעלי מחזור מכירות שנתי בשנה שקדמה לבקשה שאינו עולה על 500 מיליון ₪.
  תנאים אלו מתווספים לתנאי הסף המפורטים באתר אשר עשויים להשתנות מעת לעת.

  הלוואה בערבות המדינה חרבות ברזל – מסלולים וריביות

  מסלול לעסקים קטנים מסלול לעסקים קטנים ובינוניים מסלול לעסקים גדולים
  סכום הלוואה מרבי עד 100,000 ש״ח 500,000 ש"ח או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם עבור עוסק פטור עד 40,000 ש"ח 32 מיליון ₪ או 8% מהמחזור, לפי הנמוך מבניהם
  שיעור ריבית 0% שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותן אשראי  יהיה במרווח שלא יעלה על 1.5% מעל ריבית הפריים* לא רלוונטי
  בטוחה מרבית ללא עד 5% עד 10%
  תקופת החזר כוללת עד 5 שנים עד 5 שנים עד 5 שנים
  דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית (תקופת גרייס) ללא דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית של 3 חודשים לכל הפחות ועד ל- 12 חודשים דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית  של 3 חודשים לכל היותר
  עמלות 0% עסק לא יידרש לשלם עמלה העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה

  * שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותני אשראי חוץ בנקאיים מסוימים יהיה במרווח שלא יעלה 3.25% (גמא ניהול וסליקה) או 4% מעל ריבית הפריים (B2B).

  לבדיקת זכאות והצטרפות לרשימת ההמתנה השלימו את הטופס מטה (8 שאלות)

  בנוסף ייתנו ההקלות בהלוואות חדשות וקיימות לפי המתווה בטבלה מטה:

  הקלות בהלוואות קיימותסיוע בהלוואות חדשות
  דחיית תשלומי קרן הלוואה ל- 3 חודשים. הדחייה תעשה לבקשת העסק
  וכפופה לשיקול דעת הבנק.
  הגשת בקשה חדשה למסלולים הקיימים בקרן ללא דוח מבוקר לשנת 2022. תתאפשר הגשה של מאזן בוחן מלא ודוחות מע"מ לשנת 2022.
  התאמת בטוחות בהלוואה.
  התהליך ייעשה לבקשת העסק ובהתאם לכללי המתווה.
  תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.
  בימים הקרובים תפתח האפשרות להגשת בקשה להלוואה במסלול ייחודי – מסלול חרבות ברזל.
  פרטים נוספים יפורסמו בהמשך

  הודעת החשב הכללי בעקבות מלחמת חרבות ברזל

  במטרה לסייע בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים שנובעים כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל", הודיע היום (ה') החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, על שורת הקלות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה.

  להלן פירוט הצעדים:

  1. דחיית תשלומי קרן ההלוואה (גרייס): כל עסק אשר קיבל הלוואה במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה יהיה רשאי לקבל דחייה על תשלומי קרן ההלוואה לתקופה של עד 3 חודשים. במהלך תקופת הגרייס ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד. לשם דחיית תשלומי קרן ההלוואה מתבקש העסק ליצור קשר עם נותן האשראי ממנו התקבלה ההלוואה.
  2. התאמת בטוחות: כל עסק יהיה רשאי לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד ההלוואה בערבות מדינה, כך שהיא תותאם לאחוז שנקבע בהוראות הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה ההלוואה שולמה כסדרה. לשם התאמת הבטוחות מתבקש העסק ליצור קשר עם נותן האשראי ממנו התקבלה ההלוואה.
  3. הגשת דוחות כספיים: עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם נכון למועד ההגשה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, יהיו רשאים להגיש כחלופה מאזן בוחן מלא ודוחות מע"מ לשנת 2022.

  כלל ההקלות המפורטות לעיל יהיו בתוקף עד ל-7 בדצמבר 2023.

  אגף החשב הכללי ממשיך לעקוב באופן שוטף אחר התפתחות הלחימה והשפעתה על פעילותם של העסקים הקטנים והבינוניים, זאת במטרה לסייע ככל הניתן במתן פתרונות לאתגרים עמם הם מתמודדים בתקופה קשה זו.